Runmarö

Nära fastlandet

En ö som ligger bara tio minuter från fastlandet (från Stavsnäs Vinerhamn) med reguljärtrafik är Runmarö. Ön har tre bryggor som W-båten anlöper. Styrsvik är den bryggan reguljärtrafiken anlöper först från fastlandet, där Runmarö krog och lanthandeln ligger. Därefter kommer Gatan och sen Långvik innan båten åker vidare mot öar längre ut. Runmarö är en stor ö som har ca 250 bofasta som har bland annat en lanthandel och en skola. 

Miljö och historia

Runmarö har flera byar som ligger vid vattnet som man kommer till via en lång grusväg. Jag kan tänka mig att det är väldigt smidigt att man som besökare tar sig fram på cykel, men när jag var där tog jag mig fram till fots vilket också fungerar trots relativt långa avstånd. Ön har också flera insjöar. På runmaro.se finns en jättebra karta över ön.

Det är en kalkrik ö och på 1200-tal tog man kalk från ön och använde vid klosterbyggnationer och även de äldsta delarna av Riddarholmskyrkan är byggd av kalk hämtad från Runmarö. Som många andra öar i Stockholms skärgård härjades även Runmarö av ryssarna år 1719 och mycket brändes ner. Det ska dock finnas kvar ett 1600-talstorp i byn Södersunda som klarade sig från rysshärjningen. 

Fler bilder från Runmarö